TARIEVEN Duidelijke afspraken, geen verrassingen

tarieven_imgGeen addertjes!

Mensen durven vaak geen advocaat onder de arm te nemen omwille van de kostprijs.  Bent u bang dat u achteraf de rekening gepresenteerd krijgt? Niet bij dit kantoor!

Ook al is het bij aanvang van een dossier soms moeilijk om een nauwkeurige schatting te maken omtrent de erelonen en de kosten, toch trachten wij u steeds vooraf zo volledig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

Wij rekenen enkel het gepresteerde werk en de gemaakte kosten aan. Er wordt gewerkt met een voorschot, desgevallend periodieke en af te spreken facturen alsook een gedetailleerde eindafrekening bij de beëindiging van het dossier. Op die manier komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan.

Evident dat er steeds ook wordt nagegaan of u een beroep  kunt doen op een eventuele rechtsbijstandsverzekering die kan tussenkomen in de kosten en erelonen.

Hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand, dan is het mogelijk dat er pro-deo kan gewerkt worden.